Third Saturday GM Mix 274

Novi Sad SRB
White Black
Yoav Milikow Sergio Duran Vega View
Andy Woodward Raven Sturt View
Christos Krallis Elie Milikow View
Novak Cabarkapa Christos Krallis View
Elie Milikow Andy Woodward View
Raven Sturt Yoav Milikow View
Sergio Duran Vega Milko Popchev View
Milko Popchev Raven Sturt View
Andy Woodward Novak Cabarkapa View
Christos Krallis Sinisa Drazic View
Sergio Duran Vega Branko Damljanovic View
Yoav Milikow Elie Milikow View
Branko Damljanovic Christos Krallis View
Novak Cabarkapa Yoav Milikow View
Raven Sturt Sergio Duran Vega View
Sinisa Drazic Andy Woodward View
Elie Milikow Milko Popchev View
Raven Sturt Branko Damljanovic View
Sinisa Drazic Milko Popchev View
Christos Krallis Yoav Milikow View