TCh-FIN 2022-23

Finland FIN
White Black
Marko Remes Tuomas Salvi View
Antti Kahri Anastasia Nazarova View
Vadim Galchenko Teemu Topi-Hulmi View
Kristian Aura Seppo Pihlajamaki View
Toni Ponnio Johanna Paasikangas View
Henri Koskinen Jyrki Kytoniemi View
Petri Kekki Marko Elg View
Marco Cattaneo Jussi Kauko View
Tommi Franssila Lari Linden View
Henri Torkkola Matti Kauranen View
Tuomas Nivala Kalle Niemi View
Otto Rasanen Jimi Multanen View
Olav Sepp Mika Karttunen View
Mikko Niemi Antti Lehto View
Joose Norri Vesa Heinola View
Oliver Wartiovaara Markus Kiili View
Mikael Nouro Toivo Keinanen View
Jussi Tella Juha Hynninen View
Janne Mertanen Tero Kokkila View
Jyrki Raki Sauli Tiitta View