RBI Open Wildcard 2020

chess.com INT
White Black
Boris Gelfand Di Zhang View
Wenjun Ju Jennifer Yu View
Di Zhang Boris Gelfand View
Hongyu Liu Andrew Tang View
Jennifer Yu Wenjun Ju View
Jennifer Yu Wenjun Ju View
Andrew Tang Hongyu Liu View
Jun Zhao Xiaorui Wang View
Xiaorui Wang Jun Zhao View