RBI Open Qualifier 2 2020

lichess.org INT
White Black
Davis Zong Christopher Yang View
Vojtech Plat Xinyu Guo View
Samuel Sevian Martin Mansilla View
Jimmy Chen Martin Mansilla View
Jerry Xue Shuosen Liu View
Ricky Rismanto Xiangrui Kong View
Haoyou Deng Alex Kong View
Dongguang Zhou Lin Ma View
Arystanbek Urazayev Mo Zhai View
Jerry Xue Kevin Su View
Ryo Chen Yili Wen View
Anish Mariappan Xuan Zhang View
Zachary Hankun Liu Yi Song View
Jun Ding Gukesh D View
Zhaoqi Liu Waleed Yehya View
Jimmy Chen Haoxiang Jia View
Pranav Sairam Andres Carlos Obregon View
Jinshi Bai Di Zhang View
Lin Ma Aditya Mittal View
Aleksej Aleksandrov Jinshi Bai View