1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Bd7 5.Nf3 Bc6 6.Bd3 Nd7 7.O-O Ngf6 8.Ng3 g6 9.c4 Bg7 10.h4 O-O 11.h5 Nxh5 12.Nxh5 gxh5 13.d5 exd5 14.cxd5 Bxd5 15.Bxh7+ Kxh7 16.Qxd5 Ne5 17.Qxb7 Rb8 18.Qe4+ f5 19.Qe2 Qe8 20.Nxe5 Bxe5 21.Re1 Bd6 22.b3 Qg6 23.Bb2 Rbe8 24.Qf3 Re4 25.Rad1 Qg4 26.Rxe4 fxe4 27.Qxg4 hxg4 28.Bd4 Kg6 29.g3 a6 30.Be3 Re8 31.Kf1 Re5 32.Ke2 Ra5 33.a4 Kf5 34.Rh1 Rd5 35.Rh5+ Ke6 36.Rh6+ Kf5 37.Rh5+