1.d4 Nf6 2.Bg5 d5 3.Nd2 g6 4.e3 Bg7 5.Ngf3 O-O 6.Be2 c5 7.O-O Nc6 8.c3 Qb6 9.Qb3 c4 10.Qa3 Re8 11.b3 cxb3 12.axb3 e5 13.Rac1 exd4 14.cxd4 Bf5 15.Rc5 Ne4 16.Nxe4 dxe4 17.Nd2 Bf8 18.Nc4 Bxc5 19.dxc5 Qb4 20.Qxb4 Nxb4 21.Nd6 Kg7 22.Nxe8+ Rxe8 23.Bf4 Rd8 24.Be5+ f6 25.Bc3 Nd3 26.Ra1 a6 27.c6 bxc6 28.Rxa6 Rd6 29.g4 Nc1 30.Bc4 Bxg4 31.Kg2 Bf3+ 32.Kg3 g5 33.h4 Kg6 34.hxg5 fxg5 35.Ra7 Ne2+ 36.Kh2 Nxc3