ch-CHN Rapid 2022

Shaoxing CHN
White Black
Xiangyu Xu Shanglei Lu View
Xiangyu Xu Shanglei Lu View
Changren Dai Yi Wei View
Yi Wei Shanglei Lu View
Shanglei Lu Yi Wei View
Yi Wei Changren Dai View
Shanglei Lu Xiangyu Xu View
Xiangyu Xu Changren Dai View
Changren Dai Xiangyu Xu View
Zhong Zhang Xiangyu Xu View
Changren Dai Yiping Lou View
Yiping Lou Qun Ma View
Jun Zhao Changren Dai View
Xiangzhi Bu Xiangyu Xu View
Yan Liu Shanglei Lu View
Yiping Lou Qun Ma View
Renjie Huang Yi Wei View
Jinshi Bai Yi Wei View
Changren Dai Jun Zhao View
Wenjun Ju Yan Liu View