5th CNE ch-NED Blitz TB

Amstelveen NED
White Black
Loek Van Wely Casper Schoppen View
Casper Schoppen Loek Van Wely View