Vladimir V Zhelnin

Russian Federation
FIDE ID: 4105567
Birth in 1947
White Black
Vladimir V Zhelnin Andrey Aminov View
Dmitry Rostovtsev Vladimir V Zhelnin View
Vladimir V Zhelnin Oleg Nechaev View
Vladimir V Zhelnin Leya Garifullina View
Evgeny Vasilyev Vladimir V Zhelnin View
Vladimir V Zhelnin Vladimir Matveev View
Vadim Bobkov Vladimir V Zhelnin View
Vladimir V Zhelnin Daniil Manelyuk View
Anna Kochukova Vladimir V Zhelnin View
Vladimir V Zhelnin Hubert, Dr. Seibold View
Boris Gruzmann Vladimir V Zhelnin View
Jean-Claude Letzelter Vladimir V Zhelnin View
Vladimir V Zhelnin Jevgenyij Boguszlavszkij View
Lambert Danner Vladimir V Zhelnin View
Vladimir V Zhelnin Zdenek Hnat View
Herman Van de Wynkele Vladimir V Zhelnin View
Stewart Reuben Vladimir V Zhelnin View
Preben Lovgren Nielsen Vladimir V Zhelnin View
Vladimir V Zhelnin Gerhard Mueller View
Nils-Ake Malmdin Vladimir V Zhelnin View